70% KORTING OP ALLE PRODUCTEN UITVERKOOP!!!!

herroepingsformulier downloaden?
klik hier ---> herroepingsformulier/modelformulier <--- 

 

Ruilen en Retourneren

U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (modelformulier), maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Let op! Uitzonderingen / niet-retourneerbare artikelen (wettelijk bepaald):

Indien de verzegeling na levering is gebroken kunnen de volgende artikelen niet geretourneerd worden. Deze producten zijn namelijk om redenen van hygiëne niet geschikt om te worden teruggezonden wanneer de verzegeling na levering is verbroken:

  • Alle sekstoys, waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
  • Glij en massagemiddelen, crème, pillen en condooms, waarvan de zegel is verbroken.
  • Alle lingerie ( strings, catsuits, babydolls, kousen, jurkjes en panty's) waarvan de zegel is verbroken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.
Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Ons retouradres

Relax toys international B.V.
Jan Duikerweg 9 D
1703 DH Heerhugowaard
Nederland

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking vande goederen vast te stellen."

----------------- UITLEG -----------------

 

Bedenktermijn

- De bedenktermijn is wettelijk minimaal 14 dagen. Dit kan meer zijn indien u daarvoor bij het genereren van uw algemene voorwaarden voor gekozen heeft. Deze bedenktermijn gaat lopen de dag nadat de consument álle artikelen uit de bestelling heeft ontvangen. Er moet dus vermeld worden dat deze termijn gaat lopen ná ontvangst van de bestelling.

- Tijdens de bedenktermijn kan de consument zonder opgave van redenen laten weten de koop te willen ontbinden. Tijdens deze termijn kan de consument de overeenkomst dus 'ontbinden' of 'herroepen'. Ontbinden is niet hetzelfde als retourneren. Het gaat erom dat de consument binnen de termijn aan de ondernemer ondubbelzinnig kenbaar maakt dat hij van de aankoop afziet. Deze 'melding' moet op elke mogelijke manier aan u gedaan kunnen worden. Verplichten om een bepaald proces voor het doorgeven van de 'herroepingsmededeling' te doorlopen is niet toegestaan.

- De consument kan niet verplicht worden de retour vooraf aan te melden. De consument moet er ook voor kunnen kiezen om de producten te retourneren binnen de bedenktermijn en in het retourpakket een mededeling te voegen waaruit de wens tot herroeping blijkt. In dit geval dient de klant dus de producten te retourneren binnen 14 dagen na ontvangst. Dit is slechts anders als de consument retour vooraf aanmeldt.

- De consument moet daarnaast de mogelijkheid hebben om de retour wél vooraf aan te melden (bijvoorbeeld door het formulier te mailen / te bellen / anders). Vanaf het moment dat de consument u heeft laten weten van de koop af te zien, heeft deze vanaf dát moment maximaal 14 dagen om de producten daadwerkelijk te retourneren. Dus: als men op dag 12 na ontvangst aan u laat weten van de koop af te zien, heeft de consument nog 14 dagen om te retourneren vanaf dat moment. (!) U kunt dus niet zeggen dat het pakketje binnen de bedenktijd geretourneerd moet worden. Indien de consument immers op de laatste dag van de bedenktermijn aan u de herroepingsmededeling uitreikt, heeft deze vervolgens nog een 14 dagen om te retourneren(!).

- Zodra wij het herroeping formulier ontvangen, bevestigen wij dit per e-mail.

 

Het herroepingsformulier

- Een melding kan bijvoorbeeld gedaan worden door het invullen en toezenden van het Europees modelformulier voor herroeping. Komen wij er samen niet uit? dan is er het Europees modelfomulier, met dit formulier is het ook mogelijk om jou product te herroepen Europees ODR.

 

Waardevermindering bij beschadiging

- Tijdens de bedenktermijn kan men de producten beoordelen of deze ze wenst te behouden. Indien de consument verder gaat dan nodig is voor deze beoordeling, mag u de waardevermindering die daardoor is ontstaan verrekenen met het terug te storten bedrag. Dit dient u wel als zodanig te vermelden in de tekst over het herroepingsrecht.

- Graag terugsturen met originele verpakking indien dat redelijkerwijs mogelijk is. Graag voorzichtig omgaan met de producten, mocht er schade zijn ontstaan, de consument mogelijk aansprakelijk is voor de waardevermindering die daardoor is ontstaan. Voor de volledige teruggave van het aankoop bedrag is het noodzakelijk dat het product onbeschadigd geretourneerd wordt. 

 

Terugbetalingstermijn

- Wij betalen het gehele aankoopbedrag (inclusief eventuele verzend- en betaalkosten) zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen terug na ontvangst van de herroepingsmededeling. Wij mogen echter wel wachten met terugbetaling totdat we de producten hebben ontvangen, of tot het moment dat u aangetoond heeft deze te hebben opgestuurd."

- Indien het product is goedgekeurd, wordt u automatisch terugbetaald door uw oorspronkelijke betaalmethode. 

 

Verzendkosten retourzending

- De kosten voor retourzending zijn voor uw eigen rekening.